Polityka Prywatności Sklepu Internetowego 

 

1.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sunloox.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 

2.

Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Jacek Wroniecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Jawro Jacek Wroniecki z siedzibą w Ostrzeszowie (63-500), ul. Grunwaldzka 21, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6220020054, REGON: 250403490, zwany dalej „Jawro”.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług, o których mowa w § 1.2.

 

3.

Jawro dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

§ 1 Jak zbieramy dane?

 

1.

Jawro zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

 

2.

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

 

a)

rejestracji konta w Sklepie Internetowym;

 

b)

składania zamówienia w Sklepie Internetowym;

 

c)

subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter);

 

d)

korzystania z formularza kontaktowego.

 

3.

W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

 

a)

adres e-mail;

 

b)

imię i nazwisko.

 

4.

Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.

 

5.

W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

 

a)

adres e-mail;

 

b)

dane adresowe:

 

a.

kod pocztowy i miejscowość;

 

b.

kraj (państwo);

 

c.

ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

 

c)

imię i nazwisko;

 

d)

numer telefonu.

 

6.

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 

a)

firmę Przedsiębiorcy;

 

b)

numer NIP.

 

7.

W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

 

8.

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu Klient podaje następujące dane:

 

a)

nazwa (imię i nazwisko/ firma Przedsiębiorcy);

 

b)

adres e-mail;

 

c)

numer telefonu.

 

9.

Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 

10.

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 

1.

W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

 

2.

W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

 

a)

firmie kurierskiej;

 

b)

firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);

 

c)

Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

3.

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

 

4.

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

 

5.

W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Jawro będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 

1.

Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Jawro na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Jawro produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

 

2.

Jawro wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 

a)

Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

 

b)

Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

 

3.

Jawro wykorzystuje cookies własne w celu:

 

a)

uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

b)

analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 

4.

Jawro wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 

a)

popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

 

b)

uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła, za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

 

c)

uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła, za pomocą serwisu społecznościowego Google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 

d)

Youtube;

 

e)

Google AdWords, Google Analitycs, Remarketing;

 

5.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

6.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 

a)

przeglądarka Internet Explorer;

 

b)

przeglądarka Microsoft EDGE;

 

c)

przeglądarka Mozilla Firefox;

 

d)

przeglądarka Chrome;

 

e)

przeglądarka Safari;

 

f)

przeglądarka Opera.

 

7.

Jawro może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Jawro przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

 

8.

Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Jawro nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

 

1.

Dane osobowe zbierane przez Jawro za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO – tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych lub w celu wykonania umownych i ustawowych obowiązków Administratora oraz z uwagi na uzasadnione interesy Administratora.

Dane osobowe są przechowywane przez okres: a) do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, b) na czas trwania umowy (oraz po jej zakończeniu przez okres umożliwiający dochodzenie roszczeń, maksymalnie przez 10 lat), - o ile co innego nie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

 

2.

Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy Jawro.

 

3.

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, w celu wykonania umowy lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

Klient ma prawo: każdorazowo dostępu do swoich danych i ich sprostowania; a także ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu (tylko w przypadkach określonych w art.17-21 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

4.

Jawro zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.

 

5.

Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Jawro może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Jawro roszczeń od danego Klienta. 

W przypadku Sklepu Internetowego usunięcia konta można dokonać zgłaszając takie żądanie na adres e-mail: sklep@sunloox.com.

 

6.

W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.

 

7.

W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Jawro nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniane hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

 

8.

Jawro nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

 

1.

Polityka Prywatności może ulec zmianie

 

2.

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@sunloox.com

 

3.

Data ostatniej modyfikacji: 20.06.2018 r.