RODO - SKLEP INTERNETOWY

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm. – tzw. RODO).

W związku powyższym, aby przetwarzanie Państwa danych osobowym realizowane było zgodnie z nową regulacją przedstawiamy poniższą informację:

Administratorem danych osobowych jest spółka JAWRO Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie (kod pocztowy: 63-500), ul. Grunwaldzka 21 NIP 5140361918, REGON 527182190, KRS: 0001074921, Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydz. KRS,Kapitał zakładowy 50 000 zł opłacony.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email sklep@sunloox.com lub listownie we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w sprawie korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Państwa dane mogą być wykorzystane w ramach:

  • zakładania i zarządzania kontem oraz zawierania transakcji;
  • dokonywania wysyłki zamówionych przez Państwa produktów;
  • obsługi reklamacji oraz zwrotów;
  • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas Państwo kierują;
  • zarządzania bezpieczeństwem transakcji;
  • zapewnienia najlepszej obsługi klienta.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia.

Państwa dane osobowe będą przechowywane - na podstawie:

  • udzielonej zgody - do momentu odwołania zgody (a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń);
  • zawartej umowy – do 10 lat (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującymi termin przedawnienia roszczeń majątkowych).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych w kontekście Rozporządzenia mogą Państwo znaleźć w Regulaminie sklepu internetowego oraz w Polityce prywatnośc, dostępnych w odpowiedniej zakładce  / w zakładce RODO na naszej stronie internetowej sunloox.com.